ข่าวการศึกษา

กมธ. หารือความก้าวหน้าของลูกจ้าง สพฐ.

กมธ. หารือความก้าวหน้าของลูกจ้าง สพฐ. ข่าวการศึกษา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N405 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

นายสุรวาท ทองบุ สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการได้เสนอเรื่องความก้าวหน้าของลูกจ้าง สพฐ. เข้าพิจารณาในคณะกรรมาธิการการศึกษาได้ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความมั่นคงก้าวหน้า

ข่าวการศึกษา

การจัดสรรอัตรากำลังของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพนักงานราชการ (คพร.) ผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มติที่ประชุมได้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะให้ สพฐ.จัดทำข้อมูล เหตุผลและความจำเป็นต้องการอัตรากำลังเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างประจำที่มีความมั่นคงและก้าวหน้ามากกว่าปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะให้คืนอัตราจ้าง กรณี ตาย ลาออก เกษียณ ให้จัดจ้างทดแทนทุกตำแหน่งให้ครบทุกโรงเรียนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ธุรการและภารโรง รวมทั้งขอให้พิจารณาดำเนินทำสัญญาจ้าง การจัดสรร และโอนเปลี่ยนแปลงให้เบิกจ่ายตรงตามเวลาจ่าย ณ วันสิ้นเดือนทุกเดือนด้วย ข่าวแนะนำ>>> คืนชีพหลักสูตรทวิศึกษา กระทรวงศึกษา เปิดทางเรียน ม.ปลาย ควบอาชีวะ